De traan van een vluchteling.

 

De Traan van een vluchteling is een werk dat kan worden samengevat als een machteloos mens  op drift.

Vluchten vormt een breed begrip, bijvoorbeeld: vluchten voor geweld,vluchten voor ongewenste gedachten. vluchten voor ondragelijke omstandigheden,vluchten voor het ontberen van vrijheid.

Ik koos voor de vorm van een traan als symbool voor de “struggle for life” van de vluchtelingen

De aarde geeft vorm aan de onmacht en kwetsbaarheid.

De traan dreigt de aarde te overspoelen. De vluchteling laat een schrijnende afdruk achter op de aarde.

 

Het object staat op een lage console met daaronder lage wielen. De wielen staan symbool voor de op drift geraakte vluchteling

De lage console geeft de status van de vluchteling in onze maatschappij weer.